lørdag 26. august 2023

Jeg kan ikke få sagt gratulerer mange nok ganger! *haha*

 


Dette kortet skulle ikke bli sånn som dette - i huet så jeg for meg noe helt annet! Haha, men det er jo egentlig mer regelen enn unntaket her hos meg… Men ideen med å bruke disse tekststripe-stemplene og stemple dem i ulike farger, den var med fra starten av. Det er da noe 🤭😂 Så får jeg heller tåle at det sneik seg med noen blomster også. Bildene under viser litt av prosessen. Galskapen som rocka i huet underveis, får jeg sensurere bort for dere… 🤪


Produkter brukt: 

M157 Stempel

M481 Stempel

Limputer Ingen kommentarer: